Revision Group —– 溫習小組

一個溫故知新、實驗野心、發揮創意的園地
~2011地球紀錄~

07/1 英國有4萬隻死蟹沖上岸

The following two tabs change content below.

大C

一個鍾意寫東寫西的IT仔
鍾意去旅行,但卻唔多Plan旅行...
鍾意參與朋友活動,但卻唔多主動攪活動...
鐘意打機睇動漫,但卻唔多有時間...

Latest posts by 大C (see all)

接二連三,到底專家的推測準確,還是路人的猜測才是真相? 一切有待觀察呢…

———————————————————

英 國 有 4 萬 隻 死 蟹 沖 上 岸   巴 西 據 報 大 批 魚 死 去
2011-01-07 HKT 07:37

再 有 國 家 發 現 動 物 集 體 死 亡 。 英 國 東 南 部 的 肯 特 郡 海 岸 , 有 4 萬 隻 死 蟹 沖 上 岸 。 專 家 推 測 , 英 國 早 前 氣 溫 急 跌 , 導 致 這 批 蟹 凍 死 。

巴 西 南 部 的 巴 拉 那 瓜 海 岸 , 據 報 發 現 最 少 100 噸 死 去 的 沙 甸 魚 等 多 種 魚 類 , 未 知 原 因 , 當 地 2500 名 漁 民 暫 時 停 工 。

美 國 日 前 有 大 批 雀 鳥 及 魚 死 亡 後 , 瑞 典 等 多 個 國 家 也 傳 出 雀 鳥 或 魚 類 集 體 死 亡 報 告 。 生 物 專 家 正 調 查 是 否 與 極 端 天 氣 有 關 。

@http://rthk.hk/rthk/news/expressnews/20110107/news_20110107_55_725110.htm

Share

相關筆記:

由 大C 寫在[2011地球紀錄]筆記本內 | 寫回應
標籤: , ,

回應欄

[非面書留名回應] 請填寫你願意提供的個人資料及回應。

你的回應

你的電子郵件位址並不會被公開。