Revision Group —– 溫習小組

一個溫故知新、實驗野心、發揮創意的園地
~2012地球紀錄~

6/6 日本千葉縣發現200噸死魚

The following two tabs change content below.

大C

一個鍾意寫東寫西的IT仔
鍾意去旅行,但卻唔多Plan旅行...
鍾意參與朋友活動,但卻唔多主動攪活動...
鐘意打機睇動漫,但卻唔多有時間...

Latest posts by 大C (see all)

日 本 千 葉 縣 的 大 原 漁 港 , 發 現 多 達 200 噸 死 魚 。
當 地 漁 民 表 示 , 在 星 期 一 早 上 發 現 該 批 死 魚 。

據 千 葉 縣 水 產 綜 合 研 究 中 心 稱 , 大 量 魚 類 進 入 港 灣 , 可 能 是 遭 到 天 然 敵 人 的 追 趕 。 而 因 為 數 量 太 多 , 出 現 缺 氧 現 象 , 導 致 大 量 死 亡 。

另 外 , 千 葉 縣 近 海 最 近 發 生 4 級 以 上 地 震 , 專 家 正 研 究 死 魚 是 否 與 海 底 的 變 化 有 關 。

研 究 中 心 稱 , 1998 年 亦 曾 經 發 現 大 量 死 魚 , 當 時 的 數 量 約 60 噸 。

Share

相關筆記:

由 大C 寫在[2012地球紀錄]筆記本內 | 寫回應

回應欄

[非面書留名回應] 請填寫你願意提供的個人資料及回應。

你的回應

你的電子郵件位址並不會被公開。