Revision Group —– 溫習小組

一個溫故知新、實驗野心、發揮創意的園地
~[推理]恐怖邏輯題? FBI面試題目?~

情侶通話

The following two tabs change content below.

大C

一個鍾意寫東寫西的IT仔
鍾意去旅行,但卻唔多Plan旅行...
鍾意參與朋友活動,但卻唔多主動攪活動...
鐘意打機睇動漫,但卻唔多有時間...

Latest posts by 大C (see all)

一對交往多年的情侶通著電話

女: “你不覺得我們之間的感情很神奇嗎?” 

男: “怎麼說?” 

女: “我們個性明明那麼的不合,卻還是在一起這麼多年了”

男​ : “是阿,那倒是”

女: “而且那麼的愛彼此”

男: “哈哈,這倒是重點阿”

女: “而且阿,我最近一直都在思考一個問題”

男: “嗯?” 

女: “我在想假如哪一天你愛上別人了,我肯定會受不了”

男: “放心吧,我只愛你一個”

女: “但是阿,假如你愛上的是我姊姊的話,我想我應該會祝福你們吧,畢竟我愛的人幸福,我也會很開心吧”

男: “你這假設也太差了吧,你根本沒姊姊阿”

兩人沉默了一會

女: “……我在想阿,假如….”

男大吼: “去死吧!”

接著就掛掉電話了

========================

女方愛上了男方的哥哥

而最後的一句  – “假如”,男方已經猜出女方要問什麼…

Share

相關筆記:

由 大C 寫在[[推理]恐怖邏輯題? FBI面試題目?]筆記本內 | 寫回應
標籤: ,

回應欄

[非面書留名回應] 請填寫你願意提供的個人資料及回應。

你的回應

你的電子郵件位址並不會被公開。