Revision Group —– 溫習小組

一個溫故知新、實驗野心、發揮創意的園地
~隨感。隨意。隨筆~

哪天開始…..?

The following two tabs change content below.

大C

一個鍾意寫東寫西的IT仔
鍾意去旅行,但卻唔多Plan旅行...
鍾意參與朋友活動,但卻唔多主動攪活動...
鐘意打機睇動漫,但卻唔多有時間...

Latest posts by 大C (see all)

很多事都在不知不覺得時間裡發生,轉變,你還記得哪一天、甚至哪一年自己開始轉變嗎?

記得小時候很喜歡看電視,放學回家到睡覺前,腦子裡都事看電視,那時候甚至連廣告的每一句對白都因為重覆又重覆的播放而入腦了,隨時都可以跟著正在播放的廣告念出當中得對白,直到中學的某天,去了一個朋友家裡,他忽然跟著電視廣告念起對白,我確發現自己居然跟不上一兩句,那時便開始感到驚訝…甚麼時候…我開始沒再把全部電視廣告的說話記進腦袋? 哪天開始…我連電視都少看了?

哪天開始沒有看閃電傳真機? 甚至遲遲未知閃電傳真機已經成了電視歷史?

哪天開始沒有追電視台的卡通片? 覺得那些太幼稚? 改為沉迷網路動漫? 甚至現在網路上的動畫野很少去追看?

哪天開始沒有聽兒歌、唱兒歌、看兒歌金曲頒獎典禮?

哪天開始沒有長時間打機,甚至覺得慢慢對打機燃不起來,無法全情投入與友人打得天昏地暗?

相信你答不了任何一題,當然,因為這些都是慢慢轉變過來的,因為人會成長吧,成長就會把過去的自己遺忘掉,甚至恥笑跟過去的自己一模一樣思想的新一代。

還記得哪天開始不再想拖著父母親的手逛街嗎? 哪天開始連看見每天把玩的玩具都提不起勁了?

那天開始…跟過去的自己產生代溝了…

Share

相關筆記:

由 大C 寫在[隨感。隨意。隨筆]筆記本內 | 回應 (1)

有 1 則回應

回應欄

[非面書留名回應] 請填寫你願意提供的個人資料及回應。

你的回應

你的電子郵件位址並不會被公開。